“รมว.เฮ้ง” ถก “คสรท.” พิจารณาโครงสร้างค่าจ้างขั้นต่ำใหม่-ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.65 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ นายสาวิทย์ แก้วหวาน ตัวแทนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเรื่องความคืบหน้าการขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และแนวทางการช่วยเหลือลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่มจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาในมาตรการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภาคแรงงานและผู้ประกอบการอยู่ได้ และภาคธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ โดยมีมาตรการสำคัญๆ ทั้งด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตรวจคัดกรองโรคโควิดเชิงรุก ภายใต้โครงการ “แรงงาน…เราสู้ด้วยกัน” โครงการ Factory Sandbox การฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 การให้บริการทางการแพทย์รักษาโควิด-19 แก่ผู้ประกันตน การจัดหาเตียง Hospitel และด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33,39 และ 40 เยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ โดยนำเข้าแรงงาน MOU ภายใต้สถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ทั้งนี้จากการหารือในวันนี้ ตามที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานกิจสัมพันธ์ (สรส.)ได้ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลประกาศปรับค่าจ้าง นั้นได้ให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไปพิจารณาศึกษาในรายละเอียดถึงการจัดทำโครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต่ำว่ามีความเหมาะสมหรือเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนประเด็นแนวทางการช่วยเหลือลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม เป็นกรณีเร่งด่วนนั้น ผมได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ตัวแทนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า ในวันนี้พวกเรามาติดตามความคืบหน้าการขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และแนวทางการช่วยเหลือลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งพวกเราต้องขอให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรี และชื่นชมนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงาน ที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานจากผลกระทบโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา และในวันนี้ได้เปิดโอกาสให้เข้าพบเพื่อรับฟังสภาพปัญหาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้แรงงานได้รับความคุ้มครองที่พึงจะได้รับ

อ้างอิง
https://siamrath.co.th